Home  |  Sollicitatie tips   |  Contact


'OnderwijsVacaturesOnline biedt een overzicht van alle sites die onderwijs vacatures aanbieden'


Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool.

Voor kinderen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het speciaal onderwijs mogelijk. Beide onderwijsvormen vallen onder de wet op het primair onderwijs. Met de komst van inclusief onderwijs zal het speciaal onderwijs naar verwachting verdwijnen of veranderen in zogenaamde expertisecentra.

Er zijn verschillende websites die vacatures aanbieden speciaal voor het basisonderwijs.


Lesstof en kerndoelen
Het basisonderwijs bereidt kinderen voor op het voortgezet onderwijs. Docenten onderwijzen leerlingen feitenkennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De lesstof wordt bepaald aan de hand van kerndoelen. Kerndoelen geven de belangrijkste dingen aan die de school aan kinderen moet leren. De kerndoelen zorgen er ook voor dat het onderwijs op de basisschool goed aansluit op het voortgezet onderwijs. De school bepaalt zelf hoe leerlingen het niveau van de kerndoelen behalen.

Groepen
Het basisonderwijs is verdeeld in acht groepen. Leerlingen beginnen in groep 1 en sluiten de basisschoolperiode af met groep 8. De eerste vier groepen vormen de onderbouw. Die is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 tot en met 8. Daarin zitten kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Sommige scholen hanteren een andere indeling, bijvoorbeeld in een onderbouw (groep 1 en 2), een middenbouw (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Op sommige scholen zitten kinderen van verschillende leeftijden in één groep bij elkaar. Andere scholen plaatsen kinderen met hetzelfde ontwikkelingsniveau in één groep. Scholen houden zo veel mogelijk rekening met verschillen tussen kinderen. De indeling van groepen per klaslokaal is afhankelijk van de grootte van de basisschool en de beschikbare klaslokalen.

Leerproblemen en gedragsproblemen
Sommige kinderen leren moeilijk of hebben gedragsproblemen. Veel basisscholen bieden extra hulp voor deze kinderen. Scholen kunnen ook gebruikmaken van de deskundigheid van scholen voor speciaal basisonderwijs. Scholen voor speciaal basisonderwijs werken nauw samen met gewone basisscholen. De bedoeling is kinderen zo lang mogelijk naar een gewone school te laten gaan. Pas als kinderen het met extra hulp echt niet redden op een gewone basisschool, kunnen ze naar een school voor speciaal basisonderwijs
<%-- cellpadding table --%>
Meer belangstelling voor baan in het onderwijs

De kredietcrisis heeft de arbeidsmarkt bereikt. Er is een eind gekomen aan de langdu­rige periode van dalende werk­loosheid. De prognoses voor 2009/2010 zijn somber voor meerdere sectoren. Verwachting is dan ook dat meer werknemers kiezen voor een baan in het onderwijs. Meer...
Sollicitatie tips

Van vragen over hoe een CV eruit dient te zien tot vragen over wat leeftijd voor invloed kan hebben op solliciteren, je vindt het hier! Meer...
Nauwelijks vacatures beroepsonderwijs

Als gevolg van financiële problemen worden er in het beroepsonderwijs nauwelijks nieuwe docenten benoemd. Het voortgezet onderwijs kan hiervan profiteren. Meer...
<%-- cellpadding table --%>