Home  |  Sollicitatie tips   |  Contact


'OnderwijsVacaturesOnline biedt een overzicht van alle sites die onderwijs vacatures aanbieden'


Op de website van OnderwijsVacaturesOnline vindt u een overzicht van verschillende websites die vacatures aanbieden in de onderwijs sector. Hieronder hebben wij enkele veel gestelde vragen neergezet:


Waar moet je op letten in een vacature?
Naast de taken die je uit gaat oefenen wordt met regelmaat ook een profielschets weergegeven in de vacature. De profielschets vertelt iets over de gevraagde kwaliteiten die de organisatie verwacht van een kandidaat. Maar het vertelt ook iets over de organisatie.
Het is de kunst om deze kwaliteitseisen uit de vacature te halen.
Het bezoeken van de internetsite van de organisatie kan je al heel veel vertellen wat voor een soort organisatie het is. De stijl van de site vertelt je of het een informele of formele organisatie is en wat belangrijk is voor het product dat zij leveren.

Stel voor jezelf een aantal vragen op en bel de contactpersoon die in de vacature vermeld wordt. Laat zien dat je echt ge´nteresseerd bent in de functie. Je naam is dan al een keertje gehoord. Heb je moeite met bellen, ben je zenuwachtig teken dan een mooie grote smily op een vel papier en kijk ernaar als je telefoneert. Je stem klinkt dan een stuk vrolijker en veel minder zenuwachtig.


Wat moet ik in een sollicitatiebrief schrijven?
Een sollicitatiebrief hoeft niet lang te zijn, voorkom dubbele informatie die ook al in je CV staan. De motivatie, waarom je solliciteert is belangrijk. Waarom jij, voor deze specifieke functie. Als ware schrijf je je brief om het gevraagde heen. Dit betekent dat je niet kunt werken met een standaardbrief. Elke brief die je schrijft is uniek. Probeer jezelf te verplaatsen in de persoon die de functie uitoefent binnen de organisatie.

Hoe stel je een CV op?
De CV is een belangrijk onderdeel, daarmee kun jij jezelf onderscheiden. De opbouw van een CV is heel eenvoudig:

Personalia:
Naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, telefoonnummer, email adres.

Opleiding:
Je begint met de laatst genoten opleiding en je vermeldt hierbij de periode, de naam van de opleiding, de studierichting en of je gediplomeerd bent.

Werkervaring:
Ook hier begin je met de huidige of de laatste werkkring waar je gewerkt hebt, ook al is dit vakantiewerk, vrijwilligerswerk of zaterdagwerk. Aan dit onderdeel besteed je meer aandacht en zorgt ervoor dat jij je onderscheidt van de rest.

Voorbeeld:
Naam van de organisatie en de periode dat je daar gewerkt hebt
Vertel wat de kern is van de organisatie en hoeveel mensen er werken.
Jouw functie
Onder je functie geef je aan welke verantwoordelijkheden je hebt/had en wat je hebt bereikt in deze functie. Het is belangrijk dat je nu een combinatie maakt tussen het gevraagde in de vacature en wat je zelf al hebt gedaan.

Onderaan je CV kun je een aantal specifieke persoonlijke eigenschappen benoemen en indien van toepassing je kennis van vreemde talen in woord en schrift. Het vermelden van hobby's is vandaag de dag niet meer gebruikelijk.

Tenslotte, laat je brief en je CV altijd aan iemand anders lezen voordat je hem op de post doet. Kleine foutjes en onduidelijkheden kunnen dan altijd nog gecorrigeerd worden.


Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatiegesprek?
Je hebt een uitnodiging gekregen voor een eerste kennismakingsgesprek. Dit betekent dat je een goede indruk achter moet laten. Voorbereiding is belangrijk.

Kleding:
Zorg dat je netjes aangekleed bent, niet overdrijven. Het is belangrijk dat jij je op je gemak voelt in de kleding die je aanhebt. Weet je de kleding code van de organisatie niet dan pak je de fiets of de auto en ga naar de organisatie toe. Zorg dat je daar bent rond de middagpauze en bekijk van een afstandje hoe de mensen gekleed gaan die naar binnen en naar buiten gaan. Dit geeft een goede indruk wat er van jou verwacht wordt.

De eerste indruk:
De eerste indruk begint op de parkeerplaats. Iedereen is nieuwsgierig naar de mogelijke nieuwe collega. Loop zelfverzekerd naar de ingang met een glimlach op je gezicht.

Het gesprek voorbereiden:
Besef dat solliciteren een vorm van onderhandelen is. Wat heeft de organisatie te bieden en wat heb jij te bieden. Bereid jezelf goed voor, stel voor jezelf een aantal vragen op die je kunt stellen tijdens het gesprek. Probeer van te voren te bedenken wat er aan jou gevraagd kan worden. Met regelmaat (afhankelijk van de functie) wordt een casus/situatie voorgelegd aan de kandidaat, train jezelf erop dat je SMART antwoord. SMART houd in dat je de casus/situatie even kort samenvat, de gewenste actie benoemt (mogelijke oplossing) en welk resultaat/doel je wilt behalen.

Extra voorbereiding op de volgende punten indien van toepassing:
* Ben je op een onplezierige manier van bij je vorige werkgever weggegaan zorg dan dat je goed voorbereidt bent op vragen hierover. Val nooit je vorige werkgever af, ongeacht de wijze waarop hij met jou is omgegaan.
* Ben je "slachtoffer" van een reorganisatie geef dan aan dat je het jammer vindt dat jij de organisatie hebt moeten verlaten maar dat je begrip hebt voor de situatie waarin de organisatie zich bevindt.
* Zit er een gat in je CV, een periode waarin onduidelijk is wat je hebt gedaan, vertel hier dan op een positieve manier over. Ongeacht de reden waarom, laat zien dat je er iets mee gedaan hebt. Houd het kort.


Waar moet je op letten tijdens een sollicitatiegesprek?
Luister goed hoe jij wordt aangesproken. Gebruiken zij "u "dan gebruik jij dat ook. Gebruiken zij "jij" vraag dan of jij dit ook mag doen.

Het gesprek wordt over het algemeen als volgt opgebouwd:
Eerst een korte introductie over de organisatie en de functie, de sollicitatieprocedure wordt toegelicht (aantal gesprekken en wanneer uitsluitsel komt) en in vogelvlucht de arbeidsvoorwaarden (contractvorm, beloning).

Na de introductie stelt je gesprekspartner(s) een vraag en het gesprek is begonnen. Verplaats jezelf in de persoon die de gevraagde functie uitoefent.
Als een vraag niet helder is vraag om deze opnieuw te formuleren, dat kun je op de volgende wijze doen: begrijp ik het goed dat u dat en dat bedoelt? Heb je de vraag goed begrepen dan kun je beginnen met het beantwoorden, zo niet, dan wordt de vraag extra toegelicht.
Tijdens het gesprek mogen best stiltes vallen, gun jezelf tijd om na te denken. Het is niet erg als je het antwoord niet weet maar geef dit dan wel aan en op welke wijze je het antwoord probeert te achterhalen.


Hoe ga je om met intern solliciteren?
De grootste valkuil bij een interne sollicitatie is altijd dat men denkt "ze kennen me toch".
Wees je ervan bewust dat het een sollicitatie is en dat je moet kunnen voldoen aan de eisen die die functie aan je stelt. Met andere woorden jouw kwaliteiten moeten aansluiten bij de vereiste competenties. In het gesprek moet je de ander ervan kunnen overtuigen dat je die kwaliteiten bezit, ˇˇk bij een interne sollicitatie. Bereid je dus goed voor en overtuig de ander van je kwaliteiten.

Ik ben uitgenodigd voor een tweede ronde, waar moet ik op letten?
Blijkbaar ben je bij na het eerste gesprek al in de smaak gevallen. Wat je toen goed deed, dat moet je nu herhalen.
Een tweede sollicitatiegesprek is vaak het zoeken van bevestiging bij de andere partij. Zorg ervoor dat je professioneel blijft, stel zelf ook kritische vragen die hout snijden. Zorg dat je weet wat je wilt verdienen, ga daarover onderhandelen als dat nodig is. Vraag bijvoorbeeld naar de (secundaire) arbeidsvoorwaarden en de bedrijfscultuur. Als degene aan de andere kant conservatief en formeel is, past dat dan bij jou en is dat wat je aanspreekt? Zijn je andere nieuwe collega's straks ook zo?

Je moet jezelf wel verkopen natuurlijk maar daarin niet doorslaan door geen professionele en kritische houding te hebben. Als dit de baan is die bij je past dan zal het enthousiasme vast van je afstralen. Blijf jezelf.

Ik ben 47 en ga solliciteren, moet ik mijn leeftijd vermelden?
Leeftijd is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is dat is kennis en ervaring. Vooral ervaring die in de praktijk opgedaan is, is erg belangrijk. Hierdoor ben je sneller operationeel en ingewerkt. Jongeren hebben vaak alleen theoretische kennis. Ons advies is de geboortedatum gewoon vermelden op de CV.

Ik moet sollicitatiegesprekken afnemen. Hoe doe ik dat?
Een veel gebruikte techniek is de STARR-methode.

De STARR methode wordt toegepast om duidelijkheid te verkrijgen of iemand over een bepaalde kwaliteit beschikt en in welke mate.

S= situatie: vraag iemand naar een situatie waarin een beroep gedaan werd op die kwaliteit

T=taak: vraag naar wat van hem in die situatie verwacht werd, wat moest je doen

A=aanpak: hoe heb je het aangepakt, wat heb je gedaan

R=resultaat: wat was het resultaat van wat jij gedaan hebt,

R=reflectie, wat heb je er van geleerd als je er op terug kijkt, zou je het een volgende keer weer zo aanpakken of zou je het anders aanpakken

Op deze manier kun je dieper doorvragen over bepaalde kwaliteiten. Als je mensen vraagt voorbeelden te noemen van een situatie waarin bijvoorbeeld van ze verwacht werd dat ze stressbestendig waren dan moeten ze wel een echte situatie nemen. Ter plekke bedenk je niet even zo'n situatie en zeker kun je het niet volhouden als er verder op doorgevraagd wordt. Iemand valt dan altijd door de mand. Heeft hij echt een situatie waarin dat van hem verlangd werd dan praat het ook makkelijk om daar over te vertellen.

Stel kandidaten zoveel mogelijk dezelfde soort vragen. Op die manier kun je het beste tot een goede selectie komen.


Moet ik in een sollicitatiegesprek melden dat ik arbeidsgehandicapt ben?
In principe hoef je dit niet bekend te maken als de nieuwe werkgever er niet naar vraagt. Maar als je proeftijd er op zit dan is er geen reden meer om dit te verzwijgen. De werkgever mag je hier nooit voor ontslaan en ook niet betichten dat je informatie hebt achtergehouden. Ze hebben er tenslotte niet naar gevraagd.

Daarnaast kan de werkgever premie ontvangen omdat deze een arbeidsgehandicapte in dienst heeft genomen. Ook als een arbeidsgehandicapte ziek wordt is het mogelijk dat de werkgever hiervoor een vergoeding krijgt.

Ik zit in de ziektewet, psychiatrische stoornis, kan ik nu toch solliciteren?
Werkhervatting wordt momenteel een belangrijk item. De wet WIA (na 2 jaar ziek zijn) zegt dat werken een wezenlijk onderdeel van de ongeschiktheid is. De wet kijkt niet meer naar de onmogelijkheid van werken maar juist naar de mogelijkheid.
In het tweede ziekte jaar is de werkgever verplicht om met je te zoeken naar passend, ander werk binnen de organisatie. Is er bij de huidige werkgever geen mogelijkheid dan moeten zij dit goed kunnen motiveren/onderbouwen om na 2 jaar ziektewet een ontslag te kunnen aanvragen. De werkgever wordt zelfs verplicht gesteld om alle mogelijkheden te bieden om extern een nieuwe baan te zoeken.
<%-- cellpadding table --%>
Meer belangstelling voor baan in het onderwijs

De kredietcrisis heeft de arbeidsmarkt bereikt. Er is een eind gekomen aan de langduşrige periode van dalende werkşloosheid. De prognoses voor 2009/2010 zijn somber voor meerdere sectoren. Verwachting is dan ook dat meer werknemers kiezen voor een baan in het onderwijs. Meer...
Sollicitatie tips

Van vragen over hoe een CV eruit dient te zien tot vragen over wat leeftijd voor invloed kan hebben op solliciteren, je vindt het hier! Meer...
Nauwelijks vacatures beroepsonderwijs

Als gevolg van financiŰle problemen worden er in het beroepsonderwijs nauwelijks nieuwe docenten benoemd. Het voortgezet onderwijs kan hiervan profiteren. Meer...
<%-- cellpadding table --%>