Home  |  Sollicitatie tips   |  Contact


'OnderwijsVacaturesOnline biedt een overzicht van alle sites die onderwijs vacatures aanbieden'


Meer belangstelling voor baan in het onderwijs

De kredietcrisis heeft de ar­beidsmarkt bereikt. Er is een eind gekomen aan de langdu­rige periode van dalende werk­loosheid. De prognoses voor 2009 zijn somber voor meerdere sectoren. Verwachting is dan ook dat meer werknemers kiezen voor een baan in het onderwijs. Directeur Freddy Weima van het Sectorbestuur Onderwijsmarkt heeft nog geen keiharde cijfers, maar hoort al geluiden over toe­nemende belangstelling.


BREDA - In het Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO) in Den Haag hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs en onderwijsinstellingen van basisscholen tot universiteiten zich verenigd. Het heeft zich in ruim tien jaar tijd ontwikkeld tot een kenniscentrum over onderwijspersoneel.

Zo becijferde het SBO dat het aantal leraren in het basisonderwijs dat jaarlijks moet worden vervangen met bijna 60 procent groeit. Het lerarentekort kan oplopen tot 2 procent in 2009 en zelfs 3 procent (drieduizend vacatures) in 2013. "Vooral in het voortgezet onderwijs groeit het tekort aan docenten", zegt SBO-directeur Weima.

"De oorzaken zijn simpel: vergrijzing en een te geringe instroom bij de lerarenopleidingen. Daarbij komt dat het lerarentekort ook nog eens toeneemt bij hoogconjunctuur. Dan kiezen meer mensen voor een andere baan. De laagconjunctuur door de kredietcrisis heeft nu als neveneffect een gunstige werking op het lerarentekort."

Onderzoek
In het onderzoek 'Het managen van verwachtingen' kwam het SBO al tot de conclusie dat 2002 en 2003 topjaren waren voor het zij-instromen met ruim boven de 1000 geschiktheidverklaringen voor primair en voortgezet onderwijs. De inschatting was toen dat in 2008 tussen de 4000 en 5000 zij-instromers zouden komen.

"Maar de aantallen zijn altijd lager gebleven dan gehoopt werd. Bij de start van de subsidieregelingen werd uitgegaan van veel hogere aantallen. Het is echter lastiger om binnen te komen in het onderwijs dan veel mensen denken. Er worden eisen gesteld aan de vakinhoudelijke en aan de didactische kennis", vertelt Weima.

"Dat is natuurlijk jammer want zij-instroom werkt goed. Deze mensen brengen veel levenservaring in het onderwijs en zorgen voor meer diversiteit. Daarom zijn we ook blij met geluiden dat er meer belangstelling is voor vacatures in het onderwijs. We kampen immers nog altijd met een lerarentekort."

Niet eenvoudig
Toch is het in het basisonderwijs niet eenvoudig voor een zij-instromer om aan een baan te komen. Basisscholen vallen vaak onder overkoepelende besturen met meerdere scholen. Vacatures worden binnen het bestuur opgevuld. Als dat niet lukt dan is er vaak nog een groot aantal leerkrachten aan wie het bestuur een verplichting heeft omdat ze bijvoorbeeld al vaak zijn ingevallen.

Zo komt het ook dat bijvoorbeeld Delta Onderwijs in Oosterhout, dat het bestuur vormt van in totaal negentien basisscholen, een speciale school en een praktijkschool, vrijwel nooit hoeft te adverteren als er vacatures zijn. In Breda heeft Jeroen Koers, hoofd P & O van INOS, de Stichting voor Katholiek Onderwijs Breda, al wel bemerkt dat er belangstelling is voor werken in het onderwijs.

"Of dat bij de onderwijzers het geval is, durf ik niet te zeggen omdat we een groot aantal scholen hebben en de vacatures door de directies van de scholen worden behandeld en ingevuld", legt Koers uit. "Wel hebben we hier in ons hoofdkantoor drie vacatures gehad voor ondersteunde administratieve functies. En we waren werkelijk aangenaam verrast door het grote aantal belangstellenden. Dat is wel een signaal voor een toename van de belangstelling voor het onderwijs."

INOS beheert 26 basisscholen, 2 scholen in het speciaal basisonderwijs en drie scholen die vallen onder het Regionaal ExpertiseCentrum. Ook Ben Sanders, algemeen directeur van de Stichting Nutsscholen Breda, heeft eenzelfde ervaring bij 'zijn' vier basisscholen.

"Toch hebben we bij het onderwijzend personeel we nog niet veel gemerkt van een grotere belangstelling. Die banen zijn aan het begin van het schooljaar ingevuld. Toen waren de gevolgen van de crisis nog amper merkbaar. Maar onlangs hadden we een vacature voor een ondersteunende functie, in de combinatie van administratief werk en conciėrgetaken. We hebben alleen een advertentie gezet op de website van het CWI."

"Tot onze verbazing kwamen er maar liefst 81 reacties. Daar waren ook mensen bij die duidelijk overgekwalificeerd waren. Meerdere mensen gaven bij hun sollicitatie aan dat ze op zoek waren naar een baan als gevolg van de effecten van de crisis."

"Wij zijn natuurlijk blij met die grote belangstelling. We hebben nu een prima kracht kunnen aannemen. En het doet ons goed dat we iemand aan een baan hebben kunnen helpen in deze economisch mindere tijden."
<%-- cellpadding table --%>
Meer belangstelling voor baan in het onderwijs

De kredietcrisis heeft de arbeidsmarkt bereikt. Er is een eind gekomen aan de langdu­rige periode van dalende werk­loosheid. De prognoses voor 2009/2010 zijn somber voor meerdere sectoren. Verwachting is dan ook dat meer werknemers kiezen voor een baan in het onderwijs. Meer...
Sollicitatie tips

Van vragen over hoe een CV eruit dient te zien tot vragen over wat leeftijd voor invloed kan hebben op solliciteren, je vindt het hier! Meer...
Nauwelijks vacatures beroepsonderwijs

Als gevolg van financiėle problemen worden er in het beroepsonderwijs nauwelijks nieuwe docenten benoemd. Het voortgezet onderwijs kan hiervan profiteren. Meer...
<%-- cellpadding table --%>